กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียนและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา

โพสต์10 ก.ค. 2564 23:53โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย


25/02/2564 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาว ร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม เวียนเทียนและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบูรพาปะอาวเหนือ ตามแบบวิถี"บวร"

  << รูปภาพ>>
Comments