กิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์11 ก.ค. 2564 00:27โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย

05/04/2564 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้กำกับและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคุณครูสุทิน เข็มเพ็ชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านปะอาว

Comments