กิจกรรมห้องเรียนสาธิตการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (Unplugged coding) โดยมีคณะผู้แทน รมช.ศธ.(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)เป็นประธาน

โพสต์10 ก.ค. 2564 23:10โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย


12/11/2563 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาวเข้าร่วมจัดกิจกรรมห้องเรียนสาธิตการเรียนวิชาวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (Unplugged coding) โดยมีคณะผู้แทน รมช.ศธ.(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านหนองไหล ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Comments