กิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดยุงลายและโรคพิษสุนัขบ้า

โพสต์13 มิ.ย. 2562 05:43โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย


กิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดยุงลายและโรคพิษสุนัขบ้า
13 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์กำจัดยุงลายและโรคพิษสุนัขบ้าตามถนนรอบๆหมู่บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักและระวังป้องกันภัยจากยุงลาย และสนัข
Comments