กิจกรรมการเรียนรู้การทำทองเหลืองบ้านปะอาว

โพสต์10 ก.ค. 2564 22:27โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2564 22:30 ]


25/09/2563 โรงเรียนบ้านปะอาวร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเรียนรู้การทำทองเหลืองบ้านปะอาวโดยมีปราชญ์ชาวบ้าน คือ คุณพ่อบุญมีและคณะร่วมให้ความรู้และลงมือปฏิบัติจริง ณ ศูนย์ทองเหลืองบ้านปะอาว ต.ปะอาว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
Comments