ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณ

โพสต์22 ม.ค. 2564 19:42โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2564 19:44 ]


24/09/2563  ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมงานเกษียณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี


Comments