กิจกรรมสาธิตการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน

โพสต์22 ม.ค. 2564 19:21โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2564 19:23 ]


17/10/2563 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ พร้อมด้วยคุณครูและนักเรียนกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมรำกลองตุ้มบ้านปะอาว ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสาธิตการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน  ณ ศาลพ่อปู่แสนนามบ้านปะอาว 
Comments