โรงเรียนแซร์ออ สพป.สระแก้ว เขต2 ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์16 ส.ค. 2562 22:14โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2562 22:54 ]14 สิงหาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว และคณะครูร่วมต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนบ้านแซร์ออ สพป.สระแก้ว เขต2 เข้าศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
และแหล่งเรียนรู้ต่างๆรอบโรงเรียนบ้านปะอาว
 

Comments