ข่าวประชาสัมพันธ์


 

ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณ

โพสต์22 ม.ค. 2564 19:42โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2564 19:44 ]24/09/2563  ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมงานเกษียณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี


กิจกรรมสาธิตการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน

โพสต์22 ม.ค. 2564 19:21โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2564 19:23 ]17/10/2563 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ พร้อมด้วยคุณครูและนักเรียนกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมรำกลองตุ้มบ้านปะอาว ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสาธิตการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน  ณ ศาลพ่อปู่แสนนามบ้านปะอาว 

กิจกรรมเรียนรู้การทำทองเหลืองบ้านปะอาว

โพสต์22 ม.ค. 2564 19:04โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2564 19:07 ]25/09/2563  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาวทุกคน ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การทำทองเหลืองบ้านปะอาว โดยมีปราชญ์ชาว โรงเรียนบ้านปะอาว ร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ทองเหลืองบ้านปะอาว 

กิจกรรมวันไหว้ครู

โพสต์10 ก.ย. 2563 20:56โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย06/08/2563  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาวจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว 

กิจกรรมอบรมวินัยจราจรในโรงเรียน

โพสต์10 ก.ย. 2563 20:49โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย13/08/2563  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาวทุกคน ร่วมกิจกรรมอบรมวินัยจราจรในโรงเรียน โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านปะอาวกับสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว 

กิจกรรมวันปีใหม่2563

โพสต์23 ม.ค. 2563 19:32โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย27/12/2562 คณะครูโรงเรียนบ้านปะอาว และนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมจับของขวัญปีใหม่ 2563
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว 

กิจกรรมกีฬาเครือข่าย4เมือง4

โพสต์23 ม.ค. 2563 19:18โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2563 19:21 ]26/12/2562 คณะครูโรงเรียนบ้านปะอาว และนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่าย 4 เมือง 4 
ณ โรงเรียนบ้านหนองไหล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2562

โพสต์23 ม.ค. 2563 19:12โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย25/12/2562 คณะครูโรงเรียนบ้านปะอาว และนักเรียนทุกคนร่วมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2562 
ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว 
 

อบรมสื่อสร้างสรรค์

โพสต์23 ม.ค. 2563 18:55โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2563 19:00 ]6/12/2562 คณะครูโรงเรียนบ้านปะอาวนำนักเรียนจำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสื่อสร้างสรรค์  ในระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2562  ณ เฮือนฮวมแฮง อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี
 

งานเครือข่าย4 เมือง4 แสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูประหยัด โพธิ์ศิริ

โพสต์23 ก.ย. 2562 00:53โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย20/09/2562 คณะครูโรงเรียนบ้านปะอาวทุกคนร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูประหยัด โพธิ์ศิริ
ร่วมกับกลุ่มเครือข่าย4 เมือง 4 สพป.อุบลราชธานี 1 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 

1-10 of 29