ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2565 รุ่นที่3

โพสต์11 ก.ค. 2564 00:39โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2565 00:52 ]


วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ท่าน ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี" ประจำปี 2565 รุ่นที่3 โดยมีทีมศึกษานิเทศก์ สพป.อบ.1 คณะวิทยาการแกนนำ และว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว ได้นำครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาวเข้าร่วมโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว โรงเรียนบ้านปะอาวขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2565

โพสต์11 ก.ค. 2564 00:35โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2565 00:53 ]


10/06/2565 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาว จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2565 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว

  << รูปภาพ>>

พิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์11 ก.ค. 2564 00:31โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2565 00:54 ]


08/04/2565 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาวร่วมจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคุณพ่อสุทัศน์ ทองล้วน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว

กิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์11 ก.ค. 2564 00:27โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2565 00:55 ]


05/04/2565 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้กำกับและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในกิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคุณครูสุทิน เข็มเพ็ชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านปะอาว

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์11 ก.ค. 2564 00:23โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2565 00:56 ]


23/03/2565 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว โดยมีคุณพ่อสุทัศน์ ทองล้วน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี
  << รูปภาพ>>

มอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา Paao League 2022 ครั้งที่2

โพสต์11 ก.ค. 2564 00:20โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2565 00:56 ]


22/03/2565 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมด้วยคณะครูจัดพิธีมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬา Paao League 2021 ครั้งที่1 ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนบ้านปะอาว
  << รูปภาพ>>

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเศรษกิจพอเพียงจาก รร.เทศบาล3 (สามัคคีวิทยาคาร) จังหวัดอุบลราชธานี

โพสต์11 ก.ค. 2564 00:17โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย   [ อัปเดต 7 ก.ย. 2565 00:57 ]


17/03/2565 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนเศรษกิจพอเพียงจาก รร.เทศบาล3 (สามัคคีวิทยาคาร) จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนบ้านปะอา
  << รูปภาพ>>

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์11 ก.ค. 2564 00:14โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย


16/03/2564 บรรยากาศการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว

  << รูปภาพ>>

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จากโรงเรียนบ้านขะยูง และโรงเรียนบ้านขนาน สพป.ศรีสะเกษ เขต4

โพสต์11 ก.ค. 2564 00:10โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย


11/03/2564 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาว ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จากโรงเรียนบ้านขะยูง และโรงเรียนบ้านขนาน สพป.ศรีสะเกษ เขต4

  << รูปภาพ>>

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะอาว ออกหน่วยให้บริการทันตกรรมเพื่อส่งเสริมและป้องกันสุขภาพฟันให้แก่เด็กๆนักเรียนช่วงชั้นที่ 1

โพสต์11 ก.ค. 2564 00:05โดยเกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย


05/03/2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะอาว ออกหน่วยให้บริการทันตกรรมเพื่อส่งเสริมและป้องกันสุขภาพฟันให้แก่เด็กๆนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านปะอาว

  << รูปภาพ>>

1-10 of 55