หน้าแรก


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ร่วมแสดงมุฑิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณ


  24/09/2563  ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว พร้อมด้วยคณะครูร่วมกิจกรรมงานเกษียณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี


  ส่ง 22 ม.ค. 2564 19:44 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
 • กิจกรรมสาธิตการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน


  17/10/2563 ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์ พร้อมด้วยคุณครูและนักเรียนกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมรำกลองตุ้มบ้านปะอาว ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมสาธิตการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน  ณ ศาลพ่อปู่แสนนามบ้านปะอาว 
  ส่ง 22 ม.ค. 2564 19:23 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
 • กิจกรรมเรียนรู้การทำทองเหลืองบ้านปะอาว


  25/09/2563  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาวทุกคน ร่วมกิจกรรมเรียนรู้การทำทองเหลืองบ้านปะอาว โดยมีปราชญ์ชาว โรงเรียนบ้านปะอาว ร่วมกับสำนักวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ทองเหลืองบ้านปะอาว 
  ส่ง 22 ม.ค. 2564 19:07 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
 • กิจกรรมวันไหว้ครู


  06/08/2563  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาวจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว 
  ส่ง 10 ก.ย. 2563 20:56 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
 • กิจกรรมอบรมวินัยจราจรในโรงเรียน


  13/08/2563  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอาวทุกคน ร่วมกิจกรรมอบรมวินัยจราจรในโรงเรียน โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านปะอาวกับสถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี
  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว 
  ส่ง 10 ก.ย. 2563 20:49 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
 • กิจกรรมวันปีใหม่2563


  27/12/2562 คณะครูโรงเรียนบ้านปะอาว และนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมจับของขวัญปีใหม่ 2563
  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว 
  ส่ง 23 ม.ค. 2563 19:32 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
 • กิจกรรมกีฬาเครือข่าย4เมือง4


  26/12/2562 คณะครูโรงเรียนบ้านปะอาว และนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมกีฬาเครือข่าย 4 เมือง 4 
  ณ โรงเรียนบ้านหนองไหล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
  ส่ง 23 ม.ค. 2563 19:21 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
 • กิจกรรมวันคริสต์มาส 2562


  25/12/2562 คณะครูโรงเรียนบ้านปะอาว และนักเรียนทุกคนร่วมจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2562 
  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านปะอาว 
   
  ส่ง 23 ม.ค. 2563 19:12 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
 • อบรมสื่อสร้างสรรค์


  6/12/2562 คณะครูโรงเรียนบ้านปะอาวนำนักเรียนจำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสื่อสร้างสรรค์  ในระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2562  ณ เฮือนฮวมแฮง อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี
   
  ส่ง 23 ม.ค. 2563 19:00 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
 • งานเครือข่าย4 เมือง4 แสดงมุทิตาจิตแด่คุณครูประหยัด โพธิ์ศิริ


  20/09/2562 คณะครูโรงเรียนบ้านปะอาวทุกคนร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่คุณครูประหยัด โพธิ์ศิริ
  ร่วมกับกลุ่มเครือข่าย4 เมือง 4 สพป.อุบลราชธานี 1 ณ โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
   
  ส่ง 23 ก.ย. 2562 00:53 โดย เกษศิรินทร์ เรืองอมรชัย
แสดงบทความ 1 - 10 จาก 29 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


เพจข่าวโรงเรียนบ้านปะอาว


โรงเรียนบ้านปะอาว